Privacy verklaring

Zuiver Uitvaartbegeleiding, gevestigd aan Landweer 14 7603 TA Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zuiver Uitvaartbegleiding
Landweer 14 7603 TA Almelo
06 44 32 27 66

Christel Bruggink is de Functionaris Gegevensbescherming van Zuiver Uitvaartbegeleiding Hij/zij is te bereiken via info@zuiveruitvaartbegeleiding.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zuiver Uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zuiveruitvaartbegeleiding.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zuiver Uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

Zuiver Uitvaartbegeleiding neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zuiver Uitvaartbegeleiding) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zuiver Uitvaartbegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
Inzendingen via mailcontact (naam, emailadres, telefoonnummer)
Bijvoorbeeld voor een offerte aanvraag
Bewaartermijn: 24 maanden
Reden personalia: contact opnemen naar aanleiding van bericht
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Zuiver Uitvaartbegeleiding verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Met uw toestemming plaatst Zuiver Uitvaartbegeleiding cookies op uw computer. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel van uw online surfgedrag op te bouwen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat we met cookies geen personen, maar enkel computers identificeren. Het profiel dat van u wordt aangemaakt, wordt dus niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde content af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo relevant mogelijk voor u is.

Bij een eerste bezoek aan onze website ziet u een cookiemelding waar u kunt aangeven welke cookies wij van u mogen opslaan. Daarnaast kunt u ook uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Zuiver Uitvaartbegleieidng maakt gebruikt van twee soorten cookies:
1.    functionele cookies
2.    tracking cookies

  1. Functionele cookies
    Deze cookies zorgen dat de website goed werkt. Ze onthouden bijvoorbeeld de taalinstellingen en uw ingevulde download gegevens, zodat u meerdere documenten van onze site kunt downloaden, zonder dat u iedere keer uw gegevens opnieuw moet invullen.
  2. Tracking cookies
    Deze cookies geven Zuiver Uitvaartbegeleiding de mogelijkheid om de website te analyseren. Zuiver uitvaartbegleieiding ontvangt informatie over het functioneren van de website. Aan de hand van deze informatie wordt de website verbeterd.

Tracking cookies die Zuiver gebruikt

Google Analytics (naam:_utma)
Op de websites wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Zuiver gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.

  • Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google;
  • Wij hebben er voor gekozen om een deel van het ip-adres te maskeren.
  • Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
  • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De gegevens in Google Analytics worden 50 maanden bewaard. Voor meer informatie over Google Analytics cookies: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zuiver Uitvaartbegeleiding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zuiveruitvaartbegeleiding.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zuiver Uitvaartbegeleiding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zuiver Uitvaartbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zuiveruitvaartbegeleiding.nl