Dementievriendelijke uitvaartzorg

Stel je voor dat je ouders ruim 50 jaar bij elkaar zijn. Je moeder die een vorm van dementie heeft, wordt al een aantal jaar liefdevol verzorgd door je vader. Hij komt vervolgens heel plotseling te overlijden. Vragen als ‘kan m’n moeder mee naar de afscheidsviering?’ of ‘hoe kan ze afscheid nemen van mijn vader?’ moeten dan beantwoord worden. Zomaar een voorbeeld uit de praktijk. Ik vind het belangrijk om als uitvaartbegeleider over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken, zodat de nabestaande met dementie op een zo goed mogelijke manier afscheid kan nemen en wordt betrokken bij de uitvaart.

In de 14 Twentse gemeenten wonen momenteel 10.000 mensen met een vorm van dementie. Dit aantal zal de komende jaren toenemen. In Almelo zijn er in 2025 ruim 1500 mensen met dementie, in Hengelo 1700 en in Enschede 2900. Eén op de vijf mensen wordt geconfronteerd met dementie en steeds meer zal dementie deel gaan uitmaken van het leven van alledag. Dit betekent dat bij uitvaarten steeds vaker een nabestaande met dementie betrokken is.

Als een nabestaande met dementie afscheid kan nemen en, eventueel op aangepaste wijze, aanwezig kan zijn bij de uitvaart, kan dit zgn. ‘dubbel verlies’ voorkomen. Ze moeten immers hun dierbare missen en zouden dan ook nog geen afscheid kunnen nemen. Met familieleden gaan we open en creatief op zoek naar mogelijkheden die er zijn. Want na een leven lang samen te zijn geweest, is het waardevol dat ook het afscheid samen kan worden genomen.

In samenwerking met Alzheimer Nederland is er een training voor uitvaartbegeleiders ontwikkeld, deze is bekroond met het etiket ‘Samen dementievriendelijk’. Op zaterdag 3 maart 2018 heb ik het certificaat ‘Dementievriendelijke uitvaartverzorger’ behaald. Toegerust met kennis en vaardigheden begeleid ik u en uw familie graag.

Wilt u meer weten over dementievriendelijke uitvaartzorg of hebt u vragen, neem dan gerust contact met mij op, tel. 06–44322766. Mailen mag natuurlijk ook: info@zuiveruitvaartbegeleiding.nl

Nu uw uitvaart voorbereiden

U leidt zelf uw leven, dus waarom niet uw uitvaart. Ik kom graag met u uw wensen voor uw persoonlijke uitvaart doornemen en leg dit vast. U bent er dan zeker van dat het gaat zoals u wenst.

Meer informatie

U mag zelf uw begeleider kiezen

Waar de overledene ook is verzekerd, u bent vrij in de keuze voor uw uitvaartbegeleider. Wij zorgen voor een persoonlijke en warme invulling van de uitvaart en alles wat ervoor en erna moet worden geregeld.

Meer informatie

Omdat het anders kan

Ervaring leert hoe onontbeerlijk én troostend goede begeleiding, aandacht en deskundigheid is. Op de momenten dat je keuzes moet maken, is het belangrijk iemand naast je te hebben die luistert, begrijpt en handelt.

Meer informatie