Dementievriendelijk | ZUIVER Uitvaartbegeleiding

Dementievriendelijke uitvaartzorg

In Nederland wonen ruim 270.000 mensen met een vorm van dementie. In de 14 Twentse gemeenten bedraagt dit aantal momenteel 10.000. En als gevolg van de vergrijzing zal dit aantal de komende jaren toenemen. In Almelo wonen er in 2030 ruim 1600 mensen met dementie, in Hengelo 1700 en in Enschede 2900. Eén op de zeven vrouwen en één op de drie mannen wordt geconfronteerd met dementie en steeds meer zal dementie deel gaan uitmaken van het leven van alledag. Dit betekent dat bij uitvaarten steeds vaker een nabestaande met dementie betrokken is.

Hoe betrek je een nabestaande met dementie bij een afscheid? Welke rol kan hij/zij spelen? Omdat ik deze groep kwetsbare nabestaanden meer en meer ontmoet, heb ik de training ‘Dementievriendelijke Uitvaartzorg’ gevolgd. Sinds maart 2018 ben ik gecertificeerd ‘Dementievriendelijke Uitvaartverzorger’. Toegerust met kennis en vaardigheden begeleid ik u en uw familie graag want iedereen heeft recht op goed afscheid nemen.

Dementievriendelijke uitvaartzorg, een voorbeeld

Je ouders zijn ruim 50 jaar bij elkaar. Je moeder die een vorm van dementie heeft, wordt al een aantal jaar liefdevol verzorgd door je vader. Hij komt vervolgens heel plotseling te overlijden. Na een leven lang samen te zijn geweest, is het toch onbestaanbaar dat je moeder geen afscheid zou kunnen nemen van je vader. Natuurlijk zijn er vragen als: ‘kan mijn moeder mee naar de afscheidsviering?’ of ‘hoe kan ze afscheid nemen van mijn vader?’ ‘hoe en wanneer vertellen we haar dat haar lieve man is overleden?’. Door deze eerlijk te beantwoorden en haar op  passende wijze te betrekken bij de afscheid en uitvaart, kan ze echter op haar manier afscheid nemen.  Zomaar een voorbeeld uit de praktijk. Ik vind het belangrijk om als uitvaartbegeleider over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken, zodat de nabestaande met dementie op een zo goed mogelijke manier afscheid kan nemen en wordt betrokken bij de uitvaart.

Als een nabestaande met dementie afscheid kan nemen en, eventueel op aangepaste wijze, aanwezig kan zijn bij de uitvaart, kan dit zgn. ‘dubbel verlies’ voorkomen. Ze moeten immers hun dierbare missen en zouden dan ook nog geen afscheid kunnen nemen. Met familieleden gaan we open en creatief op zoek naar mogelijkheden die er zijn. Door aan het begin van het afscheid te benoemen dat de nabestaande met dementie aanwezig is en dat we hem/haar graag ruimte willen geven, is niemand verbaasd als er een spontane gebeurtenis plaatsvindt. Want na een leven lang samen te zijn geweest, is het waardevol dat ook het afscheid samen kan worden genomen. Dat dit prima te doen is en heel waardevol is voor de nabestaande met dementie én hun directe familie, kan ik vanuit ervaring met u delen:

“Wij zijn zo blij dat we de rust en ruimte hebben genomen en ons hebben verdiept in de mogelijkheden. Onze moeder heeft op haar eigen manier afscheid kunnen nemen van haar zoon, onze broer. Wat was ze gelukkig met de foto die we haar hebben gegeven. Deze gaf houvast bij het afscheid en heeft een prominente plek op haar kamer gekregen. Met medewerking en hulp van de zorgmedewerkers was dit een moment dat we, hoe verdrietig het ook was, niet hadden willen missen.”

Wilt u meer weten over dementievriendelijke uitvaartzorg of hebt u vragen, neem dan gerust contact met mij op, tel. 06–44322766. Mailen mag natuurlijk ook: info@zuiveruitvaartbegeleiding.nl.

Dementievriendelijke uitvaartzorg | Samen Dementievriendelijk

Op de website van Samen Dementievriendelijk kunt u lezen hoe u mensen met dementie een handje kunt helpen in allerlei omstandigheden. Bewustwording en oprechte aandacht zijn hierbij heel belangrijk.

Dementievriendelijke uitvaartzorg

Dementievriendelijke uitvaartzorg | Meer achtergrondinformatie

Wilt u meer achtergrondinformatie? Op de website van alzheimer nederland vindt u meer informatie over soorten dementie, herkennen van en omgaan met dementie. Ook is hier een korte online-training ‘omgaan met dementie’ te volgen.