Luisteren doe je met je hart, en niet met je hoofd. Wie zo luistert, hoort ook wat niet gezegd, maar wel wordt bedoeld.
(Hans Stolp)

Een persoonlijke uitvaart

Samen bespreken we de wensen rondom het afscheid om te komen tot een persoonlijke uitvaart. Graag luister ik naar verhalen over uw dierbare. Zo leer ik u beide kennen. Ik vind het belangrijk om het leven van uw dierbare zo goed mogelijk terug te laten komen in het afscheid. Ik zet mij in om de nog onuitgesproken wensen te ontdekken. Alles doen wat nodig en wenselijk is, uitvaartzorg op maat.

Voor alle directe naasten is ruimte om vanuit hun eigen ervaring met de overledene bij te dragen aan het afscheid. Zijn er kinderen betrokken bij de uitvaart, bereid ik hen goed voor op het afscheid, dit op een wijze die passend is bij hun leeftijd en invoelingsvermogen. Dit is belangrijk voor de verwerking.

Dementievriendelijke uitvaartverzorger

Ook voor kwetsbare nabestaanden heb ik aandacht. Als gecertificeerd ‘Dementievriendelijke uitvaartverzorger‘ zoek ik met u open en creatief naar mogelijkheden die er zijn om nabestaanden met dementie te betrekken bij de uitvaart. Zodat ook zij zo goed mogelijk afscheid kunnen nemen van hun dierbare.

Begraven of cremeren?

De belangrijke keuze tussen begraven of cremeren moet worden gemaakt. Vaak is de wens van de overledene bekend.  Is dit niet het geval dan overleggen we samen wat het best bij de overledene zou passen.
Twente kent meerdere crematoria en begraafplaatsen, vaak gelegen op bijzondere plekken. Crematoria Twente heeft locaties in Almelo, Borne, Oldenzaal en Enschede. Maar ook in Nijverdal en Hardenberg zijn crematoria aanwezig. Indien u kiest voor een begrafenis gaan we samen op zoek naar de meest passende begraafplaats. Bij alle te maken keuzes ondersteun en adviseer ik.

We buigen ons over de details van de uitvaart: vervoer, afscheidslocatie en invulling van de afscheidsplechtigheid. Ook hier geldt: bijna alles kan, zolang het maar bijdraagt aan de nagedachtenis, uw wensen en de wensen van de overledene. Ook stellen we de rouwkaart samen en overleggen over advertenties.