Sterven is verhuizen naar het hart van degenen die van je houden (Manu Keirse)

Na de uitvaart

We hebben een periode intensief contact gehad dat na de uitvaart ten einde komt. Ik wil graag weten hoe het met u verder gaat, als u daar ook behoefte aan heeft. Graag kom ik enkele weken na de uitvaart bij u langs. Samen kijken we terug op de dagen rondom de uitvaart en op de afscheidsviering. Ik vind het waardevol om de bijzondere dagen die ik met u heb gedeeld, nogmaals de revue te laten passeren.


De nieuwe situatie na de uitvaart, het ‘alleen verder moeten’ brengt veel gevolgen mee. Vooral in emotionele zin. Er zijn ook praktische zaken die, hoe moeilijk ook, geregeld moeten worden. U ontvangt van mij hiervoor in ieder geval de uitgave ‘Zorgen erna’, een duidelijke en handige leidraad voor de afwikkeling van allerlei zaken zoals: verklaring van erfrecht, afhandeling bankzaken en mogelijke uitkeringen.

Steeds meer laten overledenen ook een digitale erfenis na, een Facebookpagina, een Twitter- of Instagram-account. Het is van belang om ook hier zorgvuldig aandacht voor te hebben.

Het kan zijn dat er nog vragen overblijven waarbij ik u behulpzaam kan zijn. Dit doe ik graag.

Nu uw uitvaart voorbereiden

U leidt zelf uw leven, dus waarom niet uw uitvaart. Ik kom graag met u uw wensen voor uw persoonlijke uitvaart doornemen en leg dit vast. U bent er dan zeker van dat het gaat zoals u wenst.

Meer informatie

U mag zelf uw begeleider kiezen

Waar de overledene ook is verzekerd, u bent vrij in de keuze voor uw uitvaartbegeleider. Wij zorgen voor een persoonlijke en warme invulling van de uitvaart en alles wat ervoor en erna moet worden geregeld.

Meer informatie

Omdat het anders kan

Ervaring leert hoe onontbeerlijk én troostend goede begeleiding, aandacht en deskundigheid is. Op de momenten dat je keuzes moet maken, is het belangrijk iemand naast je te hebben die luistert, begrijpt en handelt.

Meer informatie