Kinderen bij een uitvaart

Als kinderen worden geconfronteerd met de dood, vraagt dit, afhankelijk van hun leeftijd om een benadering die past bij hun belevingswereld. Door hen eerlijk te informeren, te betrekken bij de ceremonie en goed voor te bereiden, kunnen zij op hun eigen manier afscheid nemen.

Het helpt niet om ze bij het verdriet weg te halen. Afscheid hoort bij het leven en bij afscheid hoort verdriet. Juist door er voor ze te zijn, ze te laten weten dat ze mogen voelen wat ze voelen en goed naar ze te luisteren, kan een kind verdriet ‘verweven’ met dagelijkse bezigheden zoals school en sport.

Bellen blazen, piano spelen of …

Samen overleggen we of en zo ja, welke rol kinderen kunnen en willen vervullen bij de uitvaart. Dit kan zowel zichtbaar als op de achtergrond.

Droog de tranen bij kinderen, niet voor altijd maar altijd weer
(vrije vertaling van Manu Keirse)

Nu uw uitvaart voorbereiden

U leidt zelf uw leven, dus waarom niet uw uitvaart. Ik kom graag met u uw wensen voor uw persoonlijke uitvaart doornemen en leg dit vast. U bent er dan zeker van dat het gaat zoals u wenst.

Meer informatie

U mag zelf uw begeleider kiezen

Waar de overledene ook is verzekerd, u bent vrij in de keuze voor uw uitvaartbegeleider. Wij zorgen voor een persoonlijke en warme invulling van de uitvaart en alles wat ervoor en erna moet worden geregeld.

Meer informatie

Omdat het anders kan

Ervaring leert hoe onontbeerlijk én troostend goede begeleiding, aandacht en deskundigheid is. Op de momenten dat je keuzes moet maken, is het belangrijk iemand naast je te hebben die luistert, begrijpt en handelt.

Meer informatie