Kinderen bij een uitvaart

Als kinderen worden geconfronteerd met de dood, vraagt dit, afhankelijk van hun leeftijd om een benadering die past bij hun belevingswereld. Door hen eerlijk te informeren, te betrekken bij de ceremonie en goed voor te bereiden, kunnen zij op hun eigen manier afscheid nemen.

Het helpt niet om ze bij het verdriet weg te halen. Afscheid hoort bij het leven en bij afscheid hoort verdriet. Juist door er voor ze te zijn, ze te laten weten dat ze mogen voelen wat ze voelen en goed naar ze te luisteren, kan een kind verdriet ‘verweven’ met dagelijkse bezigheden zoals school en sport.

Bellen blazen, piano spelen of …

Samen overleggen we of en zo ja, welke rol kinderen kunnen en willen vervullen bij de uitvaart. Dit kan zowel zichtbaar als op de achtergrond.

Droog de tranen bij kinderen, niet voor altijd maar altijd weer
(vrije vertaling van Manu Keirse)