Uitvaart en Corona | Wat kan en mag er?  |  update: 26 september 2021

Vanaf 25 september jl. gelden er geen beperkingen meer voor het organiseren van een uitvaart.

Er is geen maximumaantal bezoekers meer van toepassing. In verschillende uitvaartlocaties wordt daarom het aantal bezoekers gehanteerd, zoals dit ook gold voor corona.

De verplichting om 1,5 meter afstand te houden is vervallen. Het advies is weliswaar om nog steeds afstand te houden en dan blijft 1,5 meter een veilige afstand.

Coronatoegangsbewijzen zijn niet vereist voor kerken, crematoria of uitvaartcentra met een horecafunctie. Ook voor andere locaties waar een uitvaartplechtigheid plaatsvindt, is een coronatoegangsbewijs niet vereist.

Alleen wanneer de condoleance plaatsvindt in een horecalocatie die geen dienst doet als uitvaartlocatie gelden de regels voor de horeca. Een coronatoegangsbewijs is dus wel vereist voor iedereen vanaf 13 jaar.

Meer informatie van het Rijksoverheid vindt u hier.