Uitvaart en Corona | Wat kan en mag er?  |  update: 1 september 2020

Afscheidsplechtigheid en ‘nazit’

Vanaf 1 juli mogen bij een condoleance of afscheidsplechtigheid binnen, of deze nou in de kerk, crematorium of uitvaartcentra plaatsvindt, maximaal 100 personen aanwezig zijn. Dit aantal is alleen toegestaan als de locatie dit toelaat gelet op de 1,5 meter afstand die aanwezigen tot elkaar moeten kunnen houden. Dit betekent in de praktijk dat niet overal 100 personen welkom zijn. De aula’s in de crematoria in Twente verschillen in grootte en dus verschilt ook het aantal toegestane personen per aula. Ditzelfde geldt voor kerken in Twente. Op andere alternatieve uitvaartlocaties zijn wel mogelijkheden om 100 personen uit te nodigen. Ik informeer u hier graag over.

Voor condoleances en plechtigheden buiten geldt een maximum aantal personen van 250. Ook hier geldt de 1,5 meter regel.

Het is mogelijk om na afloop van de afscheidsplechtigheid gezamenlijk na te zitten met koffie, thee of een borrel. Afhankelijk van de grootte van de locatie kan het aantal toegestane gasten worden bepaald.

Condoleance

Condoleancebezoeken kunnen in overleg worden gefaciliteerd. Hiervoor moeten echter wel de RIVM-richtlijnen in acht worden genomen. In overleg is vaak is vaak een condoleancebezoek ‘op maat’ te organiseren, altijd in afstemming met nabestaanden. Hierbij kunt u denken aan condoleancebezoeken op afspraak of een zgn. drive-goodbye condoleance: de overledene wordt zodanig neergezet dat belangstellenden vanuit hun auto een laatste groet kunnen brengen, eventueel met een bloem onder hun ruitenwisser die wordt verzameld in een grote vaas.

Door te vragen om een herinnering of condoleance middels kaart of brief met u als nabestaanden te delen, en deze te bundelen in een herinneringsboek, ontstaat er een troostrijk naslagwerk.
Ook kunnen wij een digitale herinneringspagina voor uw dierbare overledene maken waarop iedereen zijn/haar herinnering, condoleance, foto of filmpjes kan achterlaten.
Op een later moment kunnen de herinneringen en condoleances dan worden gebundeld tot één geheel, als blijvende troostende nagedachtenis.

Door te vragen om een kaarsje te branden op het moment van de afscheidsplechtigheid, ontstaat er een bijzondere vorm van verbondenheid, weliswaar niet lijfelijk maar wel via de warmte en kracht van alle vlammetjes.

Gebruik maken van een livestreamverbinding;  zo kunnen familie, vrienden en bekenden toch een beetje aanwezig zijn en de afscheidsplechtigheid ‘bijwonen’. De crematoria in Almelo, Borne, Oldenzaal, Enschede, Nijverdal en Hardenberg bieden deze faciliteit standaard aan. En bij het afscheid in een kerk of uitvaartcentrum, kunnen we deze faciliteit voor u regelen.

Bij vertrek van uw dierbare vanuit huis of bij aankomst bij de kerk of het uitvaartcentrum kan er een menselijke haag (natuurlijk met de 1,5 meter onderlinge afstand) worden gevormd als laatste eerbetoon. In deze erehaag mogen maximaal 30 personen staan, niet zijnde de genodigde 30 gasten voor de uitvaart.

Het bespreken van de uitvaart    Uitvaart en Corona

Uw dierbare overlijdt en er is geen sprake van COVID-19
Als uw telefonische melding bij ons binnenkomt, maken we een persoonlijke afspraak met u om de uitvaart te bespreken. Locatie, moment en aanwezige personen bepalen we in onderling overleg. In lijn met de RIVM-richtlijnen vragen we om het aantal aanwezige personen bij het eerste gesprek te beperken tot 3 en om de 1,5 meter afstand in acht te nemen. De overige contactmomenten vullen we in overleg in waarbij we ook telefonisch of middels videobellen de uitvaart meer in detail kunnen bespreken, dit alles naar uw wens.

Uw dierbare overlijdt en er is (vermoedelijk) sprake van overlijden als gevolg van COVID-19
Als er sprake is van overlijden als gevolg van het coronavirus, is het van belang dat u dit vertelt, als u het overlijden van uw dierbare meldt. Wij zullen hier ook zelf naar vragen. Ook is het van belang om te weten of u en/of andere nabestaanden gezondheidsklachten heeft die kunnen duiden op corona-besmetting.
Met z’n allen dragen we namelijk verantwoordelijkheid en moeten we contact mijden met mensen die wellicht besmet kunnen zijn. Afhankelijk van de situatie zullen we met u overleggen hoe we de uitvaart van uw dierbare gaan bespreken. Dit zal op een persoonlijke manier gaan maar of dit kan  betekenen dat we persoonlijk bij u kunnen komen, is afhankelijk van de situatie.

Verzorgen en opbaren

Als er geen sprake is van COVID-19
Bij een overledene die niet is overleden als gevolg van COVID-19, mag bij de verzorging maximaal 1 familielid aanwezig zijn om te helpen (in dezelfde ruimte).  Tijdens de verzorging dragen onze zorgcollega’s beschermende kleding en ook het familielid dat wil helpen, wordt hiervan voorzien.

Als er sprake is van COVID-19
Als iemand is overleden als gevolg van het coronavirus of bij verdenking hiervan,  kan er helaas geen verzorging met familie plaatsvinden. Mijn zorgcollega’s van Overledenenzorg Nederland zullen dan, zoals zij altijd doen, met toewijding uw dierbare verzorgen en kleden.

Ongeacht of een overledene is besmet met COVID-19 of niet, is het mogelijk om een overledene te koelen. Ook is het nog mogelijk om het lichaam van een overledene licht te balsemen (zgn. thanatopraxie). Meer informatie hierover vertellen we u graag telefonisch.
Het opbaren kan nog steeds thuis plaatsvinden, zowel bij overlijden als gevolg van het coronavirus als bij een ‘gewoon’ overlijden. Natuurlijk kunt u ook kiezen voor opbaring in één van de uitvaartcentra of aula’s in de regio.

“Mijn zorgcollega’s van Overledenenzorg Nederland zijn volledig op hoogte van de laatste voorschriften op het gebied van verzorgen en opbaren in relatie tot het coronavirus. Zij vertellen u er desgewenst graag meer over.”

“Laten we met z’n allen zo zorgvuldig mogelijk handelen, samen, om het virus onder controle te krijgen. Kan me voorstellen dat het bovenstaande vragen oproept.
Bel me gerust, dan beantwoord ik ze graag, tel. 06-44322766.”

Meer informatie van het RIVM vindt u hier.