Het invullen van de afscheidsviering

In alle rust en ruimte denken we na over de invulling van de afscheidsviering. Aan de hand van de wensen van voorgaande dagen richten we het afscheid in. Alles kan, niks moet. Er is veel mogelijk als het gaat om de locaties en het rouwvervoer, om zo de uitvaart echt persoonlijker te maken.

Een uitvaart is geen dag uit iemands leven, het is iemands leven in één dag

Kinderen en/of kleinkinderen spelen misschien een rol. Mogelijk zijn er meerdere sprekers die de overledene willen eren. De muziek wordt gekozen en verschillende rituelen krijgen vorm. Steeds weer zoeken we samen met u naar de persoonlijke invulling.

Gaandeweg ontstaat het draaiboek, dat gedurende de uitvaartweek verder wordt aangevuld. Het is de leidraad dat er voor zorgt dat op de dag van de uitvaart alles verloopt zoals u dat graag wilt.

Nu uw uitvaart voorbereiden

U leidt zelf uw leven, dus waarom niet uw uitvaart. Ik kom graag met u uw wensen voor uw persoonlijke uitvaart doornemen en leg dit vast. U bent er dan zeker van dat het gaat zoals u wenst.

Meer informatie

U mag zelf uw begeleider kiezen

Waar de overledene ook is verzekerd, u bent vrij in de keuze voor uw uitvaartbegeleider. Wij zorgen voor een persoonlijke en warme invulling van de uitvaart en alles wat ervoor en erna moet worden geregeld.

Meer informatie

Omdat het anders kan

Ervaring leert hoe onontbeerlijk én troostend goede begeleiding, aandacht en deskundigheid is. Op de momenten dat je keuzes moet maken, is het belangrijk iemand naast je te hebben die luistert, begrijpt en handelt.

Meer informatie